Acciones de Documento

Presentación

Compartir Share
El Departament de Física Aplicada (DFA), pel que fa als estudis de 1r.cicle, imparteix docència de fonaments físics de l'enginyeria i l'arquitectura en set centres de la UPC: l'ETSAB, l'ETSETB, l'ETSECCPB, l'FNB, l'EETAC, l'EUPB, i l'EUPM. A més manté una oferta continuada d’assignatures de lliure elecció i optatives en àrees de la seva experiència.

Des de 2006, ofereix un Màster Oficial Interuniversitari en ‘Física Computacional i Aplicada’ impartit juntament amb el Departament de Física i Enginyeria Nuclear (DFEN-UPC) i la Universitat de Barcelona. Aquests estudis de 2n.cicle, que són part de la formació per als estudis de doctorat, donen una base sòlida en les tècniques de programació científica i els mètodes numèrics així com en la modelització i supercomputació.

Pel que fa al 3r. cicle, els estudis de doctorat en ‘Física Computacional i Aplicada’, impartits de forma conjunta entre DFA i DFEN des de 1998, es fixen com a objectiu proporcionar una sòlida formació en els camps de la Física Computacional i de la Física Aplicada, així com també subministrar una base adequada en les metodologies d’investigació científica i tècnica en general. Es pretén que els futurs doctors seguin capaços de liderar la investigació i la innovació tecnològica en els àmbits citats.

La recerca en la que es realitzen els estudis de doctorat s’emmarca dins de l’àmbit de la Física, de la Matemàtica i de l’Enginyeria i es distribueix en cinc àrees: Física de la Terra i el Cosmos; Física dels Materials; Fluids i Dinàmica No Lineal; Fotònica; i Simulació en Matèria Condensada i Sistemes Complexos.

El Programa de doctorat manté la distinció de "Menció de Qualitat" atorgada pel Ministeri d’Educació i Ciència (MEC) des de la seva primera convocatòria (2001), i això ha permès obtenir, en cada curs acadèmic, finançament per a mobilitat d'investigadors d'acreditat nivell científic, que han impartit cursos específics en les diverses àrees d'investigació que cobreix el Programa.

Els investigadors del departament mantenen col·laboracions amb institucions d’altres països, mitjançant la consecució de projectes europeus, accions integrades, xarxes temàtiques, ... així com col·laboracions nacionals amb diferents universitats i centres de recerca. El finançament habitual de l'activitat investigadora prové de les diferents administracions públiques, tant espanyoles com europees.

Els Grups de Recerca aprovats pel Consell de Govern de la UPC, en els quals hi ha PDI del DFA, són els següents (alguns d'ells ja funcionaven com a Línies de Recerca):

-Arquitectura, Energia i Medi Ambient
-Astronomia i Astrofísica
-Astronomia i Geomática
-Caracterització de Materials
-Dinámica No Lineal de Fluids
-Física de Materials: Propietats Eléctriques
-Física No Lineal i Sistemes Fora de l'Equilibri
-Geofísica i Enginyeria Sísmica
-Modelització i Tecnologia Ambiental

Hi ha un grup de professors del departament que integren una línia de recerca que, pel seu tamany, no ha pogut ser reconegut pel Consell de Govern com a grup de recerca, però internament en el departament se’l considera com a tal.

-Sistemes i Materials Intel·ligents

La constant interacció amb investigadors d'altres centres, tant espanyols com estrangers, determina que regularment el departament compti amb la presència de professors convidats que ofereixen conferències i seminaris sobre temes relacionats amb les àrees de recerca que s'hi desenvolupen.

El DFA, que se sent compromès amb la problemàtica ambiental, desenvolupa un Pla de Mediambientalització. L’objectiu és minimitzar l’impacte ambiental de les diferents activitats que es duen a terme, tant aquelles que són quotidianes com les d’àmbit docent i d’investigació.

Aquest departament, que actualment dirigeix Francesc Marquès Truyol , el formen 64 professors, 8 PAS, 5 investigadors, 14 becaris i 38estudiants matriculats de postgrau.

Última modificación: Febrero 2013
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir-li una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que accepta la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accesibilidad  Disclaimer   Departamento de Física Aplicada. FA.
© UPC (abre en ventana nueva) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech