Secció de Física 2: EPSEB

La Secció de Física 2 (SF2-EPSEB), som a l'edifici P del Campus Diagonal Sud de Barcelona, Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona. EPSEB.

 
Impartim docència al 


 
Dirigim tesis dotorals al

Programa de Doctorat en Física Computacional i Aplicada.