Secció de Física 8: ETSEIB

La Secció de Física 8 (SF8-ETSEIB), som a la planta 11 de l'edifici H de

l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) al Campus Sud.

 
Impartim docència al Dirigim tesis dotorals alEls principals grups de recerca de la secció són els següents:

Grup de Recerca en Propietats Físiques dels Materials (GRPFM)