Concursos ATP 2022 - Aeronàutica

Comissió C748-1. Actes i documentació relativa a: - la constitució de la comissió (instruccions, documentació, dates i criteris de les proves). - l'avaluació de mèrits i capacitats dels candidats. - convocatòria de les entrevistes